THIS IS WHERE YOU TYPE YOUR STUFF

SEPARATE IT LIKE YOU SEE IN THIS CODE(:mistelos:

Just my edit.
uncorpse:


razorshapes:

Ivan Onoprienko and Dimitry Shabalin - Anton Lisin
Nikomu nie wolno drżeć przed nieznanym, gdyż każdy jest w stanie zdobyć to, czego pragnie, i to, czego mu potrzeba. Lękamy się utracić to, co już posiadamy-nasze życie czy nasze plony. Jednak ta obawa znika, gdy zaczynamy pojmować, że nasze losy, tak jak losy świata, spisane zostały tą samą Ręką.
-Paulo Coelho-Alchemik
I dont understand how someone can be so addictive
-12:42am (via nhude)

(via cunt4eva)

creativerehab:

Lafayette rug #3.
Lo-res 120 film scan.
lushflora:

by April-lea Hutchinson